skip to Main Content

Preventivní péče

Prevence je důležitou součástí stomatologie, proto je vhodné absolvovat preventivní prohlídky každého půl roku. Tyto prohlídky umožňují odhalení problémů zavčas a zaručí vyšší úspěšnost léčby. Včasná diagnostika a léčba kazů a jiných onemocnění dutiny ústní je důležitým předpokladem pro zdravý úsměv a předcházení složitých a nákladných zákroků.
V první návštěvě proběhne komplexní vyšetření, které zahrnuje i zhotoveni RTG snímků. Vše Vám bude podrobně vysvětleno a společně stanovíme léčebný plán i s finanční rozvahou.

Léčba zubního kazu

Zubní kaz je nejčastější onemocnění v dutině ústní. Vzniká působením kyselin produkovaných bakteriemi, které se na zubech usazují v tzv. biofilmu, neboli zubním plaku. Je nutné kaz zavčas odstranit a následně zub zrekonstruovat pomocí výplně, „plomby“. Základní výplňové materiály jsou amalgám („černá plomba“) a fotokompozitní materiál („bílá plomba“). Dnes dáváme přednost fotokompozitní výplni před amalgámovou, protože pro její zhotovení je nutno odpreparovat pouze kazivou zubní tkáň (pro amalgám je potřeba preparovat více) a je adhezivně spojena se zubem, a tím zvyšuje jeho následnou pevnost a odolnost. Další velkou výhodou je estetika takto zhotovených výplní a v neposlední řadě i lepší čitelnost stavu výplně na rtg snímcích.

Endodontické ošetření

V případě rozšíření zubního kazu až do blízkosti zubní dřeně může dojít k její infekci bakteriemi, vzniká zánět zubní dřeně (pulpitis), který se může rozšířit i do okolní kosti (periodontitis). Oba tyto stavy bývají velmi bolestivé, a proto se přikláníme k tzv. endodontickému ošetření kořenových kanálků („čištění kanálků“). Léčba spočívá v nalezení vstupů do kořenových kanálků, rozšíření, důkladné desinfekci, a následném zaplnění kořenových kanálků hermetickou výplní, která je dokonale utěsní a zabrání opakované infekci. Celé ošetření probíhá v lokální anestezii, tzn. bezbolestně.

Protetické ošetření

V případě rozsáhlých destrukcí zubů (kazem, ulomením,..) nebo ztráty celého zubu využíváme protetických náhrad zhotovených v zubní laboratoři, se kterou spolupracujeme. Nabízíme jak fixní náhrady (fasety, onlaye, korunky, můstky) tak i náhrady snímatelné. Veškeré protetické práce jsou vyrobeny z moderních, vysoce estetických a kvalitních materiálů.

Dentální implantáty

Jednou z možností nahrazení chybějících zubů je využití zubních implantátů. Tato metoda spočívá v zavedení implantátu (malého titanového šroubku) do kosti v místě chybějícího zubu, a následném zhotovení protetické náhrady (korunka, můstek), která se přišroubuje na implantát. Při tomto způsobu ošetření se nemusí zasahovat do okolních zdravých zubů, což je jednou z největších výhod.

Back To Top